Waarborgsom of bankgarantie bij het kopen van een huis

Een verkoper van een woning eist in een voorlopig koopcontract standaard een waarborgsom van 10% van de koopsom. Verkopers eisen een waarborgsom, omdat ze financiële risico’s lopen en deze risico’s tot een acceptabel niveau wensen te mitigeren.

Een voorbeeld van een risico voor een verkoper is dat een koper ondanks het verlopen van bedenktijd en ontbindende voorwaarden toch af wenst te zien van de koop van het huis.

Wat is een waarborgsom?

Een waarborgsom is een bedrag dat de koper van een woning voor de transactie al overmaakt op de derdenrekening van de notaris. Het bedrag dient als aanbetaling of zekerheidsstelling voor de verkoper dat de transactie doorgaat. Wanneer kopers zich niet aan de gemaakte afspraken houden, verrekenen verkopers de financiële impact hiervan met de waarborgsom.

Waarborgsom storten of bankgarantie aanvragen?

De waarborgsom dient vooraf gestort te worden op de derdenrekening van de notaris. Omdat kopers meestal geen 10% van de koopsom op de plank hebben liggen (bij een woning van € 300.000 gaat het om een storting van € 30.000), kiezen veel kopers voor een bankgarantie.

Met een bankgarantie garandeert de bank onvoorwaardelijk de 10% van de koopsom aan de verkoper te betalen als de transactie toch niet doorgaat.

Wat kost een bankgarantie?

Banken rekenen doorgaans 1% van de koopsom als kosten voor het afgeven van een bankgarantie. Met een koopsom van een woning van € 300.000, betaalt de koper dus € 300 voor de bankgarantie.

Wat gebeurt er met de waarborgsom of de bankgarantie als kopers zich niet aan de afspraken houden?

Heeft de koper geen mogelijkheid meer op bedenktijd of ontbindende voorwaarden uit het koopcontract, maar gaat de transactie door toedoen van de koper toch niet door, dat heeft de verkoper recht op de waarborgsom.

Dit betekent dat de (voormalige koper) dan geen huis koopt, maar wel de waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom kwijt is!

Wanneer geen waarborgsom is gestort, maar een bankgarantie is afgegeven maakt de bank het bedrag over aan de verkoper. De bank zet de garantie vervolgens om in een lening ter grootte van de waarborgsom. Deze dient (annuïtair) afgelost te worden, waarbij ook rente in rekening gebracht wordt.