Bereidstellingsprovisie bij het verlengen van een hypotheekofferte

Een hypotheekofferte heeft een geldigheidstermijn. De geldigheidstermijn is de termijn tussen de hypotheekoffertedatum en de uiterste hypotheekpasseerdatum. De uiterste hypotheekpasseerdatum is de datum waarop de hypotheek volgens de overeengekomen voorwaarden bij de notaris gepasseerd dient te zijn.
Door omstandigheden kan het voorkomen dat de uiterste hypotheekpasseerdatum niet gehaald wordt. In dit geval biedt verlenging van de uiterste hypotheekpasseerdatum van de hypotheekofferte soelaas. Is de marktrente in de tussentijd gestegen, dan berekent de hypotheekverstrekker hier soms kosten voor. Dit wordt de bereidstellingsprovisie genoemd.

Voorbeeld

Je hebt een hypotheekofferte voor een hypotheek van € 250.000 met een rente van 3% en een rentevastperiode van 10 jaar. De hypotheekofferte is drie maanden gelding. Door omstandigheden kan je niet binnen drie maanden bij de notaris passeren en wens je de hypotheekofferte met een maand te verlengen. De bereidstellingsprovisie bedraagt 0,25% per maand. In de tussentijd is de marktrente gestegen met 0,2%.

Uitwerking

Bij het verlengen van de hypotheekofferte met één maand betaal je € 250.000 * 0,25% = € 625 bereidstellingsprovisie. Je hypotheekrente blijft 3%.

Wanneer je geen gebruikmaakt van het verlengen van de hypotheekofferte, had je bij je nieuwe hypotheekaanvraag 3,2% aan hypotheekrente betaald. Dit is € 250.000 * (3,2% – 3%) = € 500 meer hypotheekrente per jaar.

Na twee jaar ben je in het voorbeeld bruto met het verlengen van de hypotheekofferte dus al voordeliger uit.

Wat gebeurt er als je niet verlengt?

Als de uiterste passeerdatum verlopen is en je hebt de hypotheekofferte niet verlengd, dan vervalt de hypotheekofferte.