Woonquote / financieringslast

Het Nibud stelt jaarlijks de woonquote vast. De woonquote betreft het percentage van een inkomen dat aan woonlasten besteed mag worden. De woonquote is vervolgens één van de variabelen die bepaalt wat jouw maximale hypotheeksom mag zijn.

Waarom de woonquote?

In Nederland vinden we het belangrijk dat huishoudens de lasten van een hypotheek kunnen dragen. Dit betekent dus ook een niet te hoge hypotheeklast per huishouden. De woonquote draagt als norm bij aan het betaalbaar houden van de hypotheeklasten per huishouden.

Variabelen

Het Nibud houdt bij het vaststellen van de woonquote onder andere rekening met de rentestand en de bijbehorende hypotheekrenteaftrekmogelijkheden, bijkomende woonlasten als kosten voor onderhoud, onroerendezaakbelasting, premie voor de opstalverzekering en eigenaarslasten van het waterschap, de rentevaste periode, de gezinssamenstelling, het inkomen en de leeftijd(en) van de hypotheekaanvrager(s).

Voorbeeld eenverdiener

Inkomen € 55.000

Hypotheekrente 2,75%

Woonquote 22,5% (fictief, afhankelijk van meer variabelen)

Annuïteitenfactor 0,41%

De maximale bruto hypotheekjaarlast bedraagt € 55.000 * 22,5% = € 12.375. Per jaar mag de bruto som van hypotheekrente en aflossing maximaal bruto € 12.375 bedragen. De maximale hypotheek bedraagt (€ 55.000 * 22,5% / 12) / 0,41% = € 252.608.

Voorbeeld tweeverdieners

Inkomen 1 € 45.000

Inkomen 2 € 25.000

Hypotheekrente 2,75%

Woonquote 24,5% (fictief, afhankelijk van meer variabelen)

Annuïteitenfactor 0,41%

De maximale bruto hypotheekjaarlast bedraagt (€ 45.000 + € 25.000) * 24,5% = € 17.150. Per jaar mag de bruto som van hypotheekrente en aflossing maximaal bruto € 17.150 bedragen. De maximale hypotheek bedraagt (€ 45.000 + € 25.000) * 24,5% / 12) / 0,41% = € 350.079.