Een no-risk clausule als ontbindende voorwaarde

Het verkrijgen van een no-risk clausule kan door kopers als ontbindende voorwaarde onderhandeld worden in het voorlopige koopcontract van een woning. Een no-risk clausule zorgt voor een situatie waarin de koper van de koop af mag zien, wanneer deze het oude huis niet verkocht krijgt.

Het verkrijgen van een no-risk clausule kan door kopers als ontbindende voorwaarde onderhandeld worden in het voorlopige koopcontract van een woning.

Wat is een no-risk clausule?

Als je je oude huis nog niet verkocht hebt als je een nieuwe woning koopt, loop je het risico met twee huizen te zitten. Niet iedereen kan de lasten van twee huizen dragen. Een no-risk clausule als ontbindende voorwaarde zorgt ervoor dat kopers die hun oude woning niet verkocht krijgen, de koop kunnen ontbinden en geen boete aan de verkoper hoeven te betalen.

Wettelijke bedenktijd

Als koper van een woning heb je drie dagen wettelijke bedenktijd. Gedurende deze wettelijke bedenktijd mag je zonder opgaaf van reden afzien van de aankoop van de woning.

Verloopt de wettelijke bedenktijd, dan mag je niet meer zonder opgaaf van reden afzien van de aankoop van de woning. Moet je na de wettelijke bedenktijd toch afzien van de koop, dan treedt het boetebeding dat meestal in een koopcontract wordt opgenomen in werking en ben je (afhankelijk van de voorwaarden) aan de verkoper een boete verschuldigd van zo’n 10% van de koopsom.

Poogde je een huis van 250.000 euro te kopen en wil je daar na verloop van de wettelijke bedenktijd en zonder opname van ontbindende voorwaarden in het koopcontract van afzien, dan bedraagt de boete dus 25.000 euro..

Ontbindende voorwaarde

Omdat kopers willen voorkomen dat ze een boete moeten betalen als ze toch moeten afzien van de koop, onderhandelen ze voor specifieke situaties ontbindende voorwaarden in het koopcontract. Ze komen dan met de verkoper overeen onder welke voorwaarden ze het koopcontract mogen ontbinden. Deze ontbindende voorwaarden kunnen bijvoorbeeld toezien op het verkrijgen van financiering door de koper, het verkrijgen van NHG, het verkopen van het oude huis (no-risk clausule), het verkrijgen van een bouwvergunning of een bepaalde uitkomst van een bouwkundige keuring. 

Een no-risk clausule als ontbindende voorwaarde

Een bekende ontbindende voorwaarde is de no-risk clausule.

Een no-risk clausule als ontbindende voorwaarde zorgt ervoor dat kopers die hun oude woning niet verkocht krijgen, de koop kunnen ontbinden en geen boete aan de verkoper hoeven te betalen.

Voor de kopers is de koop enkel gewenst indien ze hun oude huis kunnen verkopen.

Voor de verkopers is deze ontbindende voorwaarde wel riskant. Een huis verkopen (zeker als hier iets bijzonders mee aan de hand is) kan een langdurig proces zijn. Lukt de verkoop van het oude huis om wat voor rede niet, dan kunnen kopers om niet van de koop afzien.

Let er op dat de ontbindende voorwaarde vaak tijdgebonden is (bijvoorbeeld 3 maanden na tekenen). Lukt het voor deze termijn niet om de oude woning te verkopen, dan kan de koper van het nieuwe huis van de koop afzien. Verkoopt de koper van het nieuwe huis het oude huis, dan vervalt de no-risk clausule direct.

Voorbeeld no-risk clausule als ontbindende voorwaarde

Deze koopovereenkomst kan door koper worden ontbonden, indien koper er uiterlijk op 1 juli 2022 niet in geslaagd is de hem in eigendom toebehorende zaak te <Plaats> onvoorwaardelijk te verkopen, zulks onder algemeen aanvaardbare voorwaarden en tegen een voor de koper acceptabele koopsom van <X euro>. Koper verplicht zich al het redelijk mogelijke te doen teneinde tot verkoop van de hierboven vermelde onroerende zaak te geraken.