Bedenktijd na de aankoop van een woning

Kopers van een woning hebben na ontvangst van een afschrift van een getekend koopcontract minimaal drie dagen bedenktijd. Gedurende deze bedenktijd kunnen kopers zonder opgaaf van reden en zonder gevolgen afzien van de aankoop van de woning.

Drie dagen bedenktijd

De drie dagen bedenktijd bestaat uit drie volle dagen. Voorts dienen minimaal twee van deze dagen werkdagen te betreffen. Tenslotte mag de bedenktijd niet eindigen in het weekend of op een algemeen erkende feestdag.

Voorbeelden:

  • Krijgen kopers het afschrift van het getekende koopcontract op maandag, dan loopt de bedenktijd door tot de volle dinsdag, woensdag en donderdag. Op donderdag om 24:00 eindigt de bedenktijd.
  • Krijgen kopers het afschrift van het getekende koopcontract op vrijdag, dan loopt de bedenktijd door tot de volle zaterdag, zondag, maandag en dinsdag. Dit is een dag langer, omdat er minimaal twee werkdagen in de bedenktijd dienen te zitten. Op dinsdag om 24:00 eindigt de bedenktijd.
  • Krijgen kopers het afschrift van het getekende koopcontract op woensdag, dan loopt de bedenktijd door tot de volle donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Dit is twee dagen langer, omdat de bedenktijd niet in het weekend mag eindigen. Op maandag om 24:00 eindigt de bedenktijd.

Uitzondering – Langere bedenktijd:

Meldt het koopcontract een langere periode dan drie dagen als bedenktijd, dan geldt deze langere periode. Partijen kunnen dus afwijken van de wettelijk bepaalde minimale drie dagen bedenktijd. Dit geldt enkel voor een langere periode dan drie dagen, een kortere periode overeenkomen behoort niet tot de mogelijkheden.

Afzien van de aankoop van een woning

Gedurende de bedenktijd kunnen kopers zonder opgaaf van reden en zonder gevolgen afzien van de aankoop van de woning.

Wat gebeurt er na de drie dagen bedenktijd?

Heeft de koper binnen de geldende bedenktijd geen gebruik gemaakt van de bedenktijd, dan is de aankoop van de woning onomkeerbaar. Dit geldt ook wanneer de koper na bijvoorbeeld vijf dagen de koop wenst te ontbinden en de bedenktijd al verstreken is. De koper kan dan – mits er geen andere ontbindende voorwaarden zijn – niet meer van de aankoop van de woning af en is verplicht de woning te kopen.