Afzien van de aankoop van een woning

Kopers van een woning hebben een wettelijke bedenktijd van drie dagen. Deze bedenktijd gaat in op het moment van ontvangst van een afschrift van het getekende koopcontract. Gedurende de bedenktijd kunnen kopers zonder opgaaf van reden en zonder gevolgen afzien van de aankoop van de woning.

Heeft de koper binnen de geldende bedenktijd geen gebruik gemaakt van de bedenktijd en zijn er geen andere ontbindende voorwaarden, dan is de aankoop van de woning in beginsel onomkeerbaar.

Wenst de koper toch van de koop af te zien, dan geldt veelal de boeteclausule als overeengekomen in de koopovereenkomst (bv. 10% van de koopsom) of eventuele aanvullende afspraken die koper en verkoper maken.

Wettelijke bedenktijd

De wettelijke bedenktijd bestaat uit drie volle dagen. Voorts dienen minimaal twee van deze dagen werkdagen te betreffen. Tenslotte mag de bedenktijd niet eindigen in het weekend of op een algemeen erkende feestdag.

Voorbeelden:

  • Krijgen kopers het afschrift van het getekende koopcontract op maandag, dan loopt de bedenktijd door tot de volle dinsdag, woensdag en donderdag. Op donderdag om 24:00 eindigt de bedenktijd.
  • Krijgen kopers het afschrift van het getekende koopcontract op vrijdag, dan loopt de bedenktijd door tot de volle zaterdag, zondag, maandag en dinsdag. Dit is een dag langer, omdat er minimaal twee werkdagen in de bedenktijd dienen te zitten. Op dinsdag om 24:00 eindigt de bedenktijd.
  • Krijgen kopers het afschrift van het getekende koopcontract op woensdag, dan loopt de bedenktijd door tot de volle donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Dit is twee dagen langer, omdat de bedenktijd niet in het weekend mag eindigen. Op maandag om 24:00 eindigt de bedenktijd.

 

Uitzondering – Langere bedenktijd:

Meldt het koopcontract een langere periode dan drie dagen als bedenktijd, dan geldt deze langere periode. Partijen kunnen dus een langere bedenktijd overeenkomen. Een kortere bedenktijd behoort niet tot de mogelijkheden.