Vrijstelling overdrachtsbelasting voor starters

Starters in de leeftijdscategorie meerderjarig tot 35 jaar krijgen vanaf 1 januari 2021 een eenmalige startersvrijstelling van de overdrachts-belasting bij de aankoop van een woning. Deze vrijstelling levert starters een voordeel op van 2% van de aankoopwaarde van de woning.

Voorwaarden

  • Eenmalige startersvrijstelling van de overdrachtsbelasting voor meerderjarigen tot 35 jaar bij de aankoop van een woning.
  • De startersvrijstelling geldt voor de aankoop van een woning die tevens als hoofdverblijf gaat dienen. De juridische omschrijving van hoofdverblijf is: de centrale levensplaats waar zich naar omstandigheden het middelpunt van de persoonlijke en economische belangen bevindt.
  • Als onderdeel van de voorwaarden om voor de startersvrijstelling te kwalificeren, dient de starter in een verklaring vast te leggen dat het de eerste keer is dat hij/zij de startersvrijstelling aanvraagt.

 

Samen een huis kopen en één van de twee kwalificeert

De startersvrijstelling is persoonlijk. Kopen twee personen samen een huis en voldoet één van de twee niet aan de voorwaarden, dan betaalt de persoon die niet aan de voorwaarden voldoet overdrachtsbelasting (over zijn/haar deel van de woning).

Doel van de vrijstelling

Het doel van de vrijstelling is de positie van starters op de woningmarkt verbeteren. Als bijvangst wordt ook de doorstroming op de woningmarkt verbeterd.

Overdracht voor 1 januari 2021?

Starters (meerderjarigen tot 35 jaar) die voor 1 januari 2021 de overdracht hebben, betalen gewoon 2% overdrachtsbelasting. Bekijk of het interessant is om in dit geval de overdracht uit te stellen (maar houd bijvoorbeeld ook rekening met een eventuele hypotheekofferte die kan verlopen).

Voorbeelden vrijstelling overdrachtsbelasting voor starters

Voorbeeld 1

Mustafa (31) en Inge (29) kopen op 1 februari 2021 samen een eengezinswoning in Roosendaal. De aankoopwaarde van de woning bedraagt € 260.000. Voor zowel Mustafa als Inge gaat de woning als hoofdverblijf dienen. Ook hebben ze de startersvrijstelling niet eerder toegepast en nemen ze dit op in een verklaring. Het toepassen van de startersvrijstelling levert een totaalvoordeel van 2% van € 260.000 is € 5.200 op.

Voorbeeld 2

Jerry (36) en Maartje (29) kopen op 1 februari 2021 samen een eengezinswoning in Roosendaal (ieder 50%). De aankoopwaarde van de woning bedraagt € 260.000. Omdat Jerry bij de overdracht 36 jaar is, kwalificeert hij niet voor de startersvrijstelling. Maartje kwalificeert wel (ze voldoet ook aan de overige voorwaarden). Daar de startersvrijstelling persoonlijk is, betaalt Jerry 2% overdrachtsbelasting over zijn deel van de woning (2% van € 130.000 is € 2.600. Maartje betaalt geen overdrachtsbelasting.