Bouwtechnische / bouwkundige keuring

De bouwtechnische staat van een huis verschilt per huis. De meeste kopers hebben geen idee hoe de bouwkundige staat te beoordelen. Dit levert een risico op; wat als je een huis koopt en de bouwtechnische en/of de bouwkundige staat blijkt niet in orde? Wil je meer zekerheid over de staat van het huis dat je op oog hebt, vraag dan een bouwtechnische keuring aan.

Wat is een bouwtechnische keuring?

Een bouwtechnische keuring is een keuring van een huis door een onafhankelijke expert.

Deze onafhankelijke expert heeft er geen belang bij de zaken anders voor te stellen dan ze zijn en vertelt je op hoofdlijnen wat de bouwtechnische staat van de woning is.

Is er bouwtechnisch iets niet in orde, dan worden ook de begrote kosten voor herstel gecommuniceerd. Uiteraard geeft de expert enkel een begroting van de kosten en kan je het herstel later niet via de expert uit laten voeren, want dat raakt de onafhankelijkheid.

Goede bouwtechnische keuringsexperts hebben vaak een NEN17024 certificering.

Bouwtechnisch keuringsrapport

In een bouwtechnisch keuringsrapport vind je een momentopname van de bouwtechnische staat van de woning. De opbouw is meestal als volgt:

 1. Algemene gegevens over de woning
 2. Details over de woning (kamers, gebruikte materialen etc)
 3. Uitleg over de condities (zeer slecht tot uitstekend)
 4. Kostenraming, uitgesplitst op bouwdeel (kamers, tuin, installaties, dak etc.)
  1. Directe kosten
  2. Kosten op termijn
  3. Kosten woningverbetering
 5. Specificatie per bouwdeel
  1. Foto / beschrijving bouwdeel
  2. Conditie
  3. Bevinding
  4. Advies
  5. Kostenraming (zelfde uitsplitsing als bij punt 4)
 6. Bijzonderheden
  1. Asbest, isolatie, brandveiligheid, lekkages, houtworm etc.

Het rapport, inclusief de condities, bevindingen en het advies, is zo geschreven dat jij kunt beoordelen of je de bouwtechnische en bouwkundige risico’s acceptabel vindt. Uiteraard biedt de uitkomst mogelijkheden voor het onderhandelen over de vraagprijs van de woning.

Kosten bouwtechnische keuring

De kosten voor een bouwtechnische keuring variëren per aanbieder. Meestal ligt het tarief tussen de 300 en de 500 euro.