Wat is een appartementsrecht?

Een appartement levert juridisch een uitdaging op. Onroerend goed is namelijk de grond met de gebouwen die op deze grond staan. Bij een appartement maak je gebruik van een deel van een gebouw dat op gezamenlijke grond staat. Om hier juridisch mee om te gaan is het appartementsrecht uitgevonden. In dit artikel lees je hier meer over.

Onroerend goed

Met onroerend goed wordt grond bedoeld en de gebouwen die op deze grond staan.

De definitie van onroerend goed levert een uitdaging op als je een appartement koopt. Je koopt dan namelijk niet de grond en alle gebouwen die op deze grond staan, maar een woning die onderdeel is van een groter gebouw.

Appartementsrecht

Om juridisch met deze uitdaging om te gaan, is het appartementsrecht ontstaan. Het gebouw wordt gesplitst in verschillende gebruiksruimten (de appartementen).

Kopers van een appartementsrecht

Kopers van een appartementsrecht worden mede-eigenaar van het gebouw en krijgen het gebruikersrecht van hun appartement.

Algemene ruimten

Aangezien appartementseigenaren mede-eigenaar zijn van het gebouw, mogen ze ook de algemene ruimten gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het gezamenlijke dakterras, de lift of de entree.

Reglement van splitsing en huishoudelijk reglement

De regels die het goed samenwonen en de bekostiging hiervan mogelijk maken, staan in het reglement van splitsing (meestal betreft het een verwijzing naar een standaardreglement, maar een specifiek reglement behoort ook tot de mogelijkheden).

Naast het reglement van splitsing is veelal een huishoudelijk reglement van toepassing. In het huishoudelijk reglement staan de voorwaarden die overlast dienen te voorkomen.

Vereniging van eigenaren

Daar de kopers van een appartementsrecht mede-eigenaar worden van een gebouw, hebben ze een gezamenlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebouw. Middels een vereniging van eigenaren (VvE) wordt hier invulling aan gegeven.

Iedere appartementsrechteigenaar is verplicht lid van de VvE. Over onderwerpen als onderhoud aan het gebouw of overtreding van het huishoudelijk reglement (overlast) wordt in de VvE onder meerderheid van stemming beslist.

Aangezien je als koper van een appartementsrecht ook mee gaat betalen aan maandelijkse servicekosten en eventueel achterstallig onderhoud, is het opvragen van de staat van onderhoud van het gebouw en de financiële staat en het functioneren van de VvE aan te bevelen.