Wat betekent recht van hypotheek?

Recht van hypotheek is een beperkt zekerheidsrecht op onroerend goed, dat gekoppeld is aan een hypotheek. Betaalt u op enig moment niet meer conform de voorwaarden rente en/of aflossing en heeft u recht van hypotheek afgegeven, dan kan de hypotheeknemer ter voldoening van de schuld het onroerend goed gedongen verkopen.

Recht van hypotheek

Recht van hypotheek is een beperkt zekerheidsrecht op onroerend goed, dat gekoppeld is aan een hypotheek.

Recht van hypotheek betekent dat de hypotheekgever (de eigenaar van het onroerend goed) aan de hypotheeknemer (de geldverstrekker) het recht verstrekt om, indien de hypotheekgever zich niet aan de voorwaarden houdt, het onroerend goed op te eisen en gedongen kan verkopen ter voldoening van de schuld.

Wat gebeurt er als de hypotheekgever zich niet aan de voorwaarden houdt?

Betaalt u (als hypotheekgever) op enig moment niet meer conform de voorwaarden rente en/of aflossingen aan de hypotheeknemer of houdt u zich niet aan de overige voorwaarden, dan kan de hypotheeknemer ter voldoening van de schuld het onroerend goed gedongen verkopen. Uw huis wordt dan verkocht, ook als u het hier niet mee eens bent.

De hypotheeknemer mag zich als eerste op de verkoopopbrengst verhalen. Dit betekent dat wanneer u andere reguliere schulden bij bijvoorbeeld een telecombedrijf heeft, de hypotheeknemer hier voorrang op heeft (en de hypotheeknemer de opbrengst bij gedongen verkoop tot de uitstaande vorderingen dus niet met het telecombedrijf hoeft te delen).

Het eventuele resterende bedrag gaat naar de andere schuldeisers of de hypotheekgever.

Notaris

Het recht van hypotheek wordt in de hypotheekakte bij de notaris overeengekomen.