Vanaf 1 april 2021 limiet van € 400.000 voor de startersvrijstelling

Starters in de leeftijdscategorie meerderjarig tot 35 jaar krijgen vanaf 1 januari 2021 een eenmalige startersvrijstelling van de overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning. Deze vrijstelling levert starters een voordeel op van 2% van de aankoopwaarde van de woning. Vanaf 1 april 2021 gaat er een limiet van € 400.000 gelden. Starters die een huis voor een prijs boven deze limiet kopen, gaan dan toch 2% overdrachtsbelasting betalen.

Het doel van de startersvrijstelling is de positie van starters op de woningmarkt verbeteren. Als bijvangst wordt ook de doorstroming op de woningmarkt verbeterd.

De startersvrijstelling is persoonlijk. Kopen twee personen samen een huis en voldoet één van de twee niet aan de voorwaarden, dan betaalt de persoon die niet aan de voorwaarden voldoet overdrachtsbelasting (over zijn/haar deel van de woning).

Voorwaarden

  • Eenmalige startersvrijstelling van de overdrachtsbelasting voor meerderjarigen tot 35 jaar bij de aankoop van een woning.
  • De startersvrijstelling geldt voor de aankoop van een woning die tevens als hoofdverblijf gaat dienen. De juridische omschrijving van hoofdverblijf is: de centrale levensplaats waar zich naar omstandigheden het middelpunt van de persoonlijke en economische belangen bevindt.
  • Als onderdeel van de voorwaarden om voor de startersvrijstelling te kwalificeren, dient de starter in een verklaring vast te leggen dat het de eerste keer is dat hij/zij de startersvrijstelling aanvraagt.
  • Woningwaarde maximaal € 400.000.

Voorbeelden

Overdracht voor 1 januari 2021

Starters (meerderjarigen tot 35 jaar) die voor 1 januari 2021 de overdracht hebben, betalen gewoon 2% overdrachtsbelasting. Bekijk of het interessant is om in dit geval de overdracht uit te stellen (maar houd bijvoorbeeld ook rekening met een eventuele hypotheekofferte die kan verlopen).

Overdracht tussen 1 januari en 1 april 2021

Starters (meerderjarigen tot 35 jaar) die tussen 1 januari 2021 en 1 april 2021 de overdracht hebben, betalen geen 2% overdrachtsbelasting. Dit geldt dus ook voor starters die een woning met een waarde van meer dan € 400.000 kopen.

Overdracht na 1 april 2021

Starters (meerderjarigen tot 35 jaar) die na 1 april 2021 de overdracht hebben, betalen geen 2% overdrachtsbelasting als de woning gekocht wordt voor minder dan € 400.000 en 2% overdrachtsbelasting als de woning gekocht wordt voor meer dan € 400.000.