Rentemiddeling

Rentemiddeling is een methode om gedurende je huidige rentevaste periode een nieuwe rentevaste periode met de hypotheekverstrekker overeen te komen, zodat je minder hypotheekrente betaalt.

Rentemiddeling is vooral interessant wanneer je nog enkele jaren een hoge vaste hypotheekrente dient te betalen, terwijl de actuele marktrente (veel) lager ligt. Middels rentemiddeling profiteer je dan toch (deels) van de actuele marktrente.

Hoe werkt het?

Stel dat je een vijfjarige vaste hypotheekrente van 4% met de hypotheekverstrekker overeen bent gekomen. Je hebt van deze vijfjarige vaste hypotheekrente nog twee jaar te gaan. Daar de actuele marktrente nu lager ligt wens je niet nog twee jaar te wachten tot je nieuwe rentevaste periode aanvangt, maar wil je nu de rente al voor de komende tien jaar vastzetten. Stel dat de actuele rente voor 10 jaar vast in jouw risicocategorie 3% bedraagt.

Voorbeeld rentemiddeling

Je nieuwe rente wordt middels rentemiddeling als volgt berekend

A – Huidige vaste rente van 4%

B – Resterende rentevaste periode huidige vaste rente (2 jaar)

C – Actuele marktrente

D – Nieuwe rentevaste periode (10 jaar)

( (A * B) + (C * (D-B) ) / D = middelingsrente

( (4% * 2) + (3% * (10-2) ) / 10 = 3,2%

Je betaalt door rentemiddeling in dit voorbeeld de komende 2 jaar geen 4% en de 8 jaar daarna geen 3%, maar de komende 10 jaar 3,2% hypotheekrente.

Boeterente

Soms moet je de hypotheekverstrekker een boete betalen wanneer je rentemiddeling toe wenst te passen. Deze boete wordt veelal verwerkt in het nieuwe rentetarief (lees, de rente wordt iets verhoogd, zodat je over de resterende looptijd de boete via de rentebetalingen betaalt).

Rentemiddeling is aftrekbaar

Heb je recht op hypotheekrenteaftrek, dan heb je onder voorwaarden ook recht op de kosten die gepaard gaan met rentemiddeling.