Jubelton wordt versoberd

Het kabinet wil de jubelton in 2023 versoberen en in 2024 afschaffen. De vrijstelling gaat in 2023 van € 106.671 naar € 28.947. In 2024 wordt de regeling geheel afgeschaft.

Wat is de jubelton?

De jubelton is de eenmalige schenkingsvrijstelling voor aankoop van een eigen woning.

Het idee achter de jubelton is dat deze noodzakelijk was voor aankoop van een eigen woning. De woningprijzen stijgen, wat de schenking noodzakelijk maakte om een eigen woning aan te schaffen. Naar nu blijkt profiteren vooral vermogende families van de regeling. Het zijn vooral kinderen van vermogende ouders die van de regeling gebruik kunnen maken. Door de regeling weer af te schaffen, wil het kabinet de woningmarkt verbeteren en de vermogensongelijkheid verminderen.

Hoe hoog is de eenmalige schenkingsvrijstelling voor aankoop van een eigen woning?

De vrijstelling gaat in 2023 van € 106.671 naar € 28.947. De spreidingsmogelijkheid voor schenkingen die starten in 2023 komt te vervallen.

In 2024 wordt de regeling geheel afgeschaft.

Wetgeving

Deze aanpassing vormt onderdeel van het Belastingplan 2023, als gecommuniceerd op Prinsjesdag. De wetgeving moet nog aangenomen worden.