Financieringsvoorbehoud

Financieringsvoorbehoud is een ontbindende voorwaarde in het voorlopige koopcontract van een woning. Financieringsvoorbehoud zorgt ervoor dat kopers die de financiering voor een woning niet rond krijgen, geen boete aan de verkoper hoeven te betalen.

Wettelijke bedenktijd

Als koper van een woning heb je drie dagen wettelijke bedenktijd. Gedurende deze wettelijke bedenktijd mag je zonder opgaaf van reden afzien van de aankoop van de woning.

Verloopt de wettelijke bedenktijd, dan mag je niet meer zonder opgaaf van reden afzien van de aankoop van de woning. Moet je na de wettelijke bedenktijd toch afzien van de koop (bijvoorbeeld omdat je de hypotheek niet rond krijgt en hier geen ontbindende voorwaarde voor hebt opgenomen in het koopcontract) dan treedt het boetebeding dat meestal in een koopcontract wordt opgenomen in werking en ben je (afhankelijk van de voorwaarden) aan de verkoper een boete verschuldigd van zo’n 10% van de koopsom.

Poogde je een huis van 250.000 euro te kopen en wil je daar na verloop van de wettelijke bedenktijd en zonder opname van ontbindende voorwaarden in het koopcontract van afzien, dan bedraagt de boete dus 25.000 euro..

Ontbindende voorwaarde

Omdat kopers willen voorkomen dat ze een boete moeten betalen als ze toch moeten afzien van de koop, onderhandelen ze voor specifieke situaties ontbindende voorwaarden in het koopcontract. Ze komen dan met de verkoper overeen onder welke voorwaarden ze het koopcontract mogen ontbinden. Deze ontbindende voorwaarden kunnen bijvoorbeeld toezien op het verkrijgen van financiering door de koper, het verkrijgen van een bouwvergunning of een bepaalde uitkomst van een bouwkundige keuring.

Financieringsvoorbehoud

Een bekende ontbindende voorwaarde is het financieringsvoorbehoud. Het financieringsvoorbehoud houdt in dat wanneer je de financiering niet rond krijgt, je kosteloos af mag zien van de aankoop van de woning.

Als voorwaarde bij het financieringsvoorbehoud geldt bijvoorbeeld dat je bij twee hypotheekaanbieders een hypotheek aangevraagd moet hebben en daarbij een weigering van een aanbod ontvangen hebt.

Let er verder op dat de ontbindende voorwaarde vaak tijdgebonden is (bijvoorbeeld 8 weken na tekenen). Laat je voor deze termijn niet weten of de hypotheekaanvraag gelukt is, dan vervalt de ontbindende voorwaarde.

Voorbeeld financieringsvoorbehoud

Deze koopovereenkomst kan door koper worden ontbonden indien uiterlijk op 1 mei 2021 koper voor de financiering van de onroerende zaak voor een bedrag van 250.000 euro geen bindend aanbod tot een hypothecaire geldlening van een erkende geldverstrekkende bankinstelling heeft verkregen, zulks tegen een rentevastperiode van minimaal 10 jaren en een rentepercentage niet hoger dan 3,5%, bij de volgende hypotheekvormen: lineaire hypotheek en/of annuïtaire hypotheek.