De notaris, de leveringsakte en de hypotheekakte

Bij het kopen van een woning hoort ook een gang naar de notaris. De notaris maakt namelijk de leveringsakte waarmee een huis ‘geleverd’ (en jij eigenaar) wordt. Ga je een hypotheek aan voor de financiering van jouw nieuwe woning, dan komt hier ook een hypotheekakte bij. In dit artikel vertellen we je hier meer over.

Een notaris heeft een belangrijke functie bij een woningtransactie. Een woningtransactie is best complex, met een aantal partijen met allemaal hun eigen belangen. Zo wil een bank pas een hypotheek geven als iemand eigenaar is van een woning. De verkopende partij wil pas verkopen als zeker is dat het geld ontvangen gaat worden. En de koper wil dat het aankoopbedrag terechtkomt op de rekening van de verkoper. De notaris is de partij die ervoor zorgt dat dit allemaal gerealiseerd wordt.

Koopovereenkomst

Kopers en verkopers van een woning komen meestal bij de makelaar een koopovereenkomst voor de koop van een woning overeen. In de koopovereenkomst staan de voorwaarden waaronder de koop plaats dient te vinden, inclusief eventuele ontbindende voorwaarden.

Leveringsakte

Op basis van de eerder afgesloten koopovereenkomst stelt de notaris een leveringsakte op. Zodra de leveringsakte door de notaris is verwerkt in het openbare register van het Kadaster is de transactie rond. De woning is nu ‘geleverd’, wat een voorwaarde is voor eigendomsoverdracht (naast beschikkingsbevoegdheid en een geldige titel).

Hypotheekakte

Sluit je voor de aanschaf van de woning een hypotheek af, dan komt hier ook een hypotheekakte bij. In de hypotheekakte kom je overeen dat jouw nieuwe huis als onderpand dient voor de hypotheeklening.

De leveringsakte en de hypotheekakte worden direct na elkaar door de betrokken partijen bij de notaris getekend. Van de hypotheekverstrekker heeft de notaris veelal een volmacht ontvangen, vandaar dat er niemand van de hypotheekverstrekker aanwezig is. De verwerking van de leverings- en hypotheekakte vindt achteraf door de notaris plaats. Pas bij inschrijving in het openbare register van het Kadaster is de transactie rond.